Mineraler

Aqua Mineral Blend SvinAquaBlend

AquaBlend svin er et mix af mineralioner og et bærestof, så der ikke sker en nedbrydning under opbevaringen.
AquaBlend svin er fremstillet i en kemisk proces, hvor mineral-oxider og mineral-carbonater spaltes i mineral-ioner, ilt og kuldioxid. Der opnås en balance, så stort set alle mineralerne findes på ion-form. Dyrene optager mineralerne som ioner gennem tarmvæggen.Ved brug af traditionelle mineraler på tør form, skal mineralerne opløses og spaltes til mineral-ioner i grisens mavesæk. Der er stor forskel på, hvor letopløselig en mineralforbindelse er, og derfor er der stor forskel på, hvor stor en del af mineralerne grisen udnytter. Findes mineralerne på ion-form før mineralerne kommer i mavesækken, er de på forhånd både opløst og spaltet. Derved sparer grisen energi til spaltningsprocessen, og udnyttelsesgraden nærmer sig 100 %.
Jo højere udnyttelsesgrad, des mindre tilførsel er nødvendig. Tildelingen af fosfor og mikromineraler i form af AquaBlend svin er væsentlig mindre end tildelingen af mineraler i traditionel tør form. Produktionsprocessen og valget af råvarer resulterer i meget rene varer, hvori kun findes de mineral-ioner, der ønskes. Der er ingen clorider eller sulfater, ligesom der ikke findes flere uønskede mineraler og tungmetaller, end der nødvendigvis tilføres fra farmaceutisk rene råvarer. DanLiq ligger inde med eneforhandlingen i Skandinavien og har flere års erfaring i brugen af AquaBlend svin i danske svinebesætninger. Alle relevante detaljer foreligger i en patent-applikation som er anmeldt i alle vigtige industrialiserede landbrugslande.
Samtidig med patentering af produktionsmetoden er også produktsammensætningen anmeldt.

Molekyle